Parterapi

Parterapi

Problemet

Det er med parforholdet som med månen, enten er det aftagende eller også tiltagende. Et parforhold rummer imidlertid muligheder i kraft af to forskellige menneskers vilje til fællesskab. Man har altså ressourcer og det er dem jeg kan hjælpe med at bringe i spil.
Mange par lever ulykkeligt sammen fordi den ene eller begge savner nærhed og intimitet.

Der kan skyldes nedbrydende magtkampe, og følelsen af at blive svigtet og det kan føre til, at man mister respekten for hinanden og dermed også sætter begær og tiltrækning over styr.

Parterapi

Parterapi kan være en hjælp til at klargøre problemstillingen og give en forståelse af hvad der kan gøres for at tilvejebringe en ønsket ændring. En parterapi tager sigte på hjælpe parterne til at fungere sammen på en mere givende og hensigtsmæssig måde.

Skillsmisse

Hvis uoverensstemmelserne ender i skilsmisse opstår der en række praktiske og følelsesmæssige problemer som skal løses. Det kan være spørgsmålet om, hvad man skal sige til børnene, og hvordan man fremover får et forældreskab til at fungere uden at være par. Dertil kommer skuffelserne og bitterheden over bruddet, og det er vigtigt at lære hvordan man kan bearbejde dem, uden at inddrage børnene.