Om mig

Finn Korsaa

Autoriseret klinisk psykolog, Specialist i parterapi Rådgivning, konfliktmægling, udvikling og psykoterapi for organisation, par og individ.

Jeg er privatpraktiserende psykolog på Strøget i København, har udgivet Parforhold og børneopdragelse (Rosinante; 2001); Naturens muntre søn (Hans Reitzels forlag; 2007) og Ikke alle haner der galer (Den trojanske hest, 2014). Desuden har jeg skrevet en lang række artikler og kronikker, om familien og parforholdets problemer, som har været publiceret i danske dagblade og magasiner.

Jeg opvoksede i 1950’ernes København. Som 15-årig kom jeg til søs med skoleskibet Georg Stage og efterfølgende var jeg på togt med skoleskibet Danmark. Jeg bestod styrmandseksamen fra Københavns Navigationsskole og siden skibsførereksamen og har sejlet som styrmand med J. Lauritzens polarskibe og i min tidlige ungdom sejlede jeg på østen med A. P. Møllers linjeskibe.

Under påvirkning af ungdomsoprøret fik jeg vendt op og ned på mange forestillinger. Det førte mig ud i et nyt erhverv som saddelmager, som jeg lærte af en amerikaner, der havde slået sig ned med en forretning i Larsbjørnsstræde i København. I de følgende år levede jeg af at lave sandaler, tasker og livremme og rejste en tid rundt med mit værktøj i Frankrig og levede fra hånden til munden. Jeg blev skilt fra min første kone, med hvem jeg har to børn og det førte til en alvorlig personlig krise, der endte med en psykoanalyse og magistergrad i psykolog fra Københavns universitet. Gennem 1990’erne modtog jeg parterapeutisk træning i Ægteskabs- og skilsmissehjælpen i København. Desuden har jeg gennemgået gruppeanalytisk uddannelse fra Gapu. Jeg er medlem af Dansk Psykologforening og Psykoterapeutisk selskab for psykologer. I 1990 blev jeg gift med min nuværende kone. Jeg kan, efter mange kriser og omskiftelser, glæde mig over et stabilt familieliv.

Autoriseret klinisk psykolog, Specialist i parterapi Rådgivning, konfliktmægling, udvikling og psykoterapi for organisation, par og individ.

Jeg er privatpraktiserende psykolog i København. Magister i psykologi fra Københavns universitet i 1988, og uddannet psykoanalytiker af dr. Phil. Knud Cläes Andresen. I begyndelsen af 1990erne modtog jeg parterapeutisk træning af cand. psyk. Emmy Glud fra Ægteskabs- og skilsmissehjælpen i København, hvor jeg fungerede som klinisk psykolog frem til 2001. Desuden har jeg gennemgået gruppeanalytisk uddannelse fra Gapu.På samme måde som en trebenet stol kan stå fast på et ujævnt grundlag, er der tre forhold der er afgørende for en tilstrækkelig og anstændig psykologisk psykoterapi: Det ene er en akademisk træning, der giver et solidt kendskab til psykologisk videnskab og en kritisk vurderingsevne. Det er vigtigt fordi vor tid er præget af mange psykologisk-ideologiske bevægelser, der lover frelse ad psykoterapeutisk vej. Det andet fundament er egen psykoterapi. Min bestod i en seksårig psykoanalytisk psykoterapi. Derfor ved jeg hvor smertefuldt det kan være at forholde sig kritisk til sig selv og se de psykiske realiteter i øjnene. Det tredje fundament er en psykoterapeutisk træning. Jeg har gennem en årrække modtaget supervision på de sager jeg har arbejdet med. Hertil kommer mange års psykoterapeutisk erfaring, som jeg har redegjort for i mit forfatterskab.

Jeg blev født i 1941. Som 15 årig kom jeg til søs med skoleskibet Georg Stage og efterfølgende var jeg på togt med skoleskibet Danmark. I 1961 tog jeg styrmandseksamen fra Københavns Navigationsskole og året efter skibsførereksamen. Jeg har sejlet som styrmand i rederierne J. Lauritzen; D.F.D.S og A. P. Møller. Jeg har endog være skipper på min egen skonnert.

Som 30 årig besluttede jeg mig for at gå i land. Jeg startede et studie på Polyteknisk læreanstalt og tog første del, der satte mig i stand til at bestride et job som lærer i matematik og fysik, som jeg levede af gennem en årrække. Under påvirkning af ungdomsoprøret og det nye samfunds sommerlejr i Frøstrup i 1970 fik jeg vendt op og ned på mange tilvante begreber. Det førte mig ud i et nyt erhverv som saddelmager, som jeg lærte af en amerikaner, der havde slået sig ned med en forretning i Larsbjørnsstræde i Københavns latinerkvarter. I de følgende år levede jeg af at lave sandaler, tasker og livremme og om sommeren rejste jeg rundt med mit værktøj i Frankrig og levede fra hånden til munden. Nogle år før var jeg blevet skilt fra min første kone, med hvem jeg har to børn. Det førte mig ud i en alvorlig personlig krise, der endte med at jeg endnu engang skiftede erhverv. I en årrække gik jeg i psykoanalyse og det førte videre til et universitetsstudium. Midt i en tid fuld af selvransagelse og krise, flyttede jeg sammen med en kvinde af spansk herkomst, og med hende fik et barn og to pap-børn i tilgift. Dette forhold endte imidlertid også med et sørgeligt brud. I en årrække derefter var jeg alenefar med en lille datter. I 1990 blev jeg gift med min nuværende kone. Vi har et rigt og givende familieliv hvor vi kan glæde os over to voksne sønner og en pragtfuld storfamilie.

Udgivelser

Jeg har udgivet bøgerne, ”Parforhold og børneopdragelse” (Rosinante; 2001); ”Naturens muntre søn” (Hans Reitzels forlag; 2007); ”Ikke alle haner der galer” (Den trojanske hest, 2014) og ”Parterapi, eller følelsernes opdragelse” (Den trojanske hest, 2015). Desuden har jeg skrevet en lang række artikler og kronikker, der har været publiceret i danske dagblade og magasiner. Artikler hvis emne er familien og parforholdets problemer, samt børns vilkår i overflodssamfundet.