Fars dag

Ved et tilfælde, der kunne ligne en tanke, er fars dag placeret på grundlovsdag. Og da grundlovsdag er det nærmeste vi kommer en nationaldag, bliver fars dag således også til fædrelandets dag. Men har fædre da noget med fædreland at gøre? Umiddelbart er der ikke megen lighed mellem fortidens myndige fædre, og nutidens bleskiftere der tumler forvirret omkring efter Mies diktat som Frank fra Klovn. Den moderne far er stolt af, at han er nærværende i forhold til sine børn. Han definerer sit faderskab med nærhed og mener at fortidens fædre var fraværende, som det fremgik af et interview i Deadline på dagen.

Det synes jo umiddelbart at være værdifuldt at en far er nærværende. Ikke desto mindre har lovgivningsmagten fastslået, at den fraværende fader kan være lige så god. Den konklusion fremgår af den liberalisering af familien, der har givet plads til familieformer hvor der slet ikke er nogen far. Det rejser jo spørgsmålet om hvordan politikerne er nået frem til den visdom? For man må jo gå ud fra, at de har truffet deres beslutning ved at rejse spørgsmålet om hvilken rolle faderen har i familien. Hvad er det, der på en gang er betydningsfuldt og ligegyldigt? På fars dag kom jeg forbi en forretning der havde udstillet postkort med kloge ordsprog. På et af dem stod: ”Life dosn’t come with an instruction book. That why we have fathers”. Hvad har det mon at betyde? 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *